Situationsplan

Under 2010 byggdes 24 lägenheter, bostadsrättsföreningen Solpiggen, vid fjället Marie Pigg i Riksgränsen. Under 2016 byggdes ytterligare 24 lägenheter i en uppgraderad version, brf Snöpiggen.

Vi planerar nu för den sista byggfasen i Mariepiggområdet, brf Nordpiggen, där sex hus med fyra lägenheter i varje hus uppförs. Inflyttning är planerad till vintersäsongen 2019. Av de 24 lägenheterna som byggs är hälften av en större typen 0m ca 82 kvm, och hälften av mindre typ på ca 51 kvm. Markens lutning i det nya området skapar unika möjligheter för hus i souterräng, med en ostörd och helt fantastisk utsikt över fjällvärlden.  De kommande husens belägenhet är i solig och mycket vacker terräng ovanför den befintliga bebyggelsen på fjällsidan. Ritningar och villkor för nya brf Norpiggen presenteras under vintern 2018. Info på hemsidan avser det tidigare projekt brf Snöpiggen från 2016.

Husen på Snöpiggen är ritade av arkitekt Lars Sundström med tilltagna umgängesytor, stora fönster och en modern och öppen planlösning. Nedan ser du den tidigare etableringens situationsplan med byggväg från väg E10. Husen i bostadsrättsföreningen Snöpiggen har adress Västanstigen nr 7, 8, 9, 11, 13 och 15. Situtaionsplan för Nordpiggen kommer att redovisas innan säljstart.
Situationsplan Snöpiggen

Ladda ner situationsplanen som PDF.