Buir AB

Buir AB grundades 2009 och har sitt säte i Kiruna. Bolaget ägs av Torsten Söderberg, Torbjörn Bergsten och Robert Gustafsson. Buir AB förvärvade ca 16 000 kvm mark av Kiruna Kommun vid Marie Pigg i Riksgränsen under 2010 och 2016. I september 2010 påbörjades bygget av sex hus med fyra lägenheter i varje hus, bostadsrättsföreningen Solpiggen. Första inflyttning i brf Solpiggen skedde till vintersäsongens start i februari 2011.

Under 2016/2017 har ytterligare sex hus, 24 lägenheter, uppförts i en uppgraderad version, brf Snöpiggen. Husens belägenhet är i solig och mycket vacker terräng ovanför den befintliga bebyggelsen på Marie Piggs fjällsida.

Kontaktpersoner

Robert Gustafsson

Riksgränsen
+46 (0)70 642 17 37
robert@buir.se

Torbjörn Bergsten

Kiruna
+46 (0)70 579 66 88
torbjorn@buir.se

Postadress

Buir AB
Konduktörsgatan 7
981 34 Kiruna